Khud Kee Quran Aur Gita Likho (a Poem in Hindi)

Khudaa ne tumhe bhi tho dil diya hai Tho uska istemaaal bhi karna seekho Math pado Quran aur Gita ke peeche Kya kar loge Muhammad aur Krishna se Who bhi tho they insaan humaari thara Aur Khuda itna bhi haraam nahi hai Ke who sirf unse hee baath karega Aur humse aur thumse nahi Sachhe … Continue reading Khud Kee Quran Aur Gita Likho (a Poem in Hindi)