Tath Theriki, Sabh Andhe (poem in Hindi)

Humein aphsos is baath ki Ke sabh andhe hain Kya? Aap maanthe nahin? Tho phir dhikhao humein Sirf ek tho aisa aadmi Jo bahvishya ko dekhe.

Swadharma (a poem in Hindi)

Hahn bahadhuri bhi koi cheez hothi hai Lekin humein usse door rahna hi behthar hai Durpook bhi humein koi bhala hi kahe Hum unme se nahi jo bundook se takraye Hume sirf aatha hai shabdho ka prayog Talwaar se humein koi dilchusphi nahi hai Hum sirf jaanthe hai ithnee si baath Ki khudha ne kis … Continue reading Swadharma (a poem in Hindi)